Aktiviteter

Aktivitetsmaterialet tager afsæt i de fire film og er målrettet elever på erhvervsuddannelserne – hovedområdet: Fødevarer, jordbrug og oplevelser – primært fødevareuddannelserne. Materialet vil kunne anvendes på såvel grundforløb som på hovedforløb afhængig af uddannelsesretning og i kontekst med flere fag, temaer og tværfaglige forløb, hvor verdensmål og bæredygtighed er i spil.

Aktiviteterne kan anvendes uafhængigt af hinanden alt efter undervisningskontekst, målgruppe og tidsramme, men fungerer  bedst med en forudgående introduktion til bæredygtighedsbegreb og til verdensmål.

Undervisningsmaterialet består af:

  • Introduktion & lærervejledning (baggrund, vejledning til aktiviteter, oversigter, links mv.)
  • POWER POINT (download) (med introduktion til bæredygtighed, verdensmål, film og baggrund.)
  • 18 aktiviteter (inspiration til undervisning/øvelser) fordelt på 5 sæt.
  • Fire film