Kamelmælk aktiviteter

Rigtige arbejdspladser giver de unge den bedste afklaring.

Læs mere

Emner

Kameler og dromedarer

Fordele ved kameler i tørkeramte områder

Kamelmælk og udbredelse

Kamelmælk, ernæring og sundhed

Kamelmælk i den danske madkultur

Aktiviteter til Kamelmælk aktiviteter